2020 YILI TARIMSAL DESTEKLER VE UYGULAMA ESASLARI

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/01/20200125-41.htm  (ÇİĞ İNEK SÜTÜNÜN SINIFLANDIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ)

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/05/20200509-15.pdf  (ÇİĞ SÜT DESTEĞİ VE SÜT PİYASASININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN KARAR)

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/06/20200609-23.htm  (ÇİĞ SÜT DESTEĞİ VE SÜT PİYASASININ DÜZENLENMESİ UYGULAMA TEBLİĞİ)

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/07/20200711-11.pdf   (YEM DESTEĞİNE İLİŞKİN KARAR)

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/07/20200728-18.pdf  (KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN KARAR)