TARIMSAL DANIŞMANLIK DESTEKLEME TEBLİĞİ YAYINLANDI

TARIMSAL DANIŞMANLIK DESTEKLEME TEBLİĞİ YAYINLANDI

Tarımsal danışmanlık desteklemeleri açıklandı

 

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerine Destekleme Ödemesi Yapılması Hakkında Tebliği yayımlandı.

 
 
 
 
 

Tarımsal yayım ve danışmanlık sisteminin çoğulcu, etkin ve verimli bir yapıya kavuşmasını sağlamak üzere tarımsal işletmelere tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kişi ve kuruluşların desteklenmesi amacıyla hazırlanan Tebliğ, destekleme kapsamında tarımsal danışmanlık hizmeti alacak tarımsal işletmelere tarımsal danışmanlık hizmeti verecek tarım danışmanları ile kuruluşlar ve sorumlulukları, desteklemeye başvuracak kişi ve kuruluşlar, başvuru iş ve işlemleri, destekleme ödemesi kriterleri, desteklemelerin denetimine ilişkin görev ve yetkiler, desteklemenin geri alınması ve desteklemeden yararlanamayacaklar ile cezai sorumluluklara ilişkin usul ve esasları kapsıyor.

 

Tarımsal danışmanlık hizmeti alacak tarımsal işletmeler
Destekleme kapsamında tarımsal danışmanlık hizmeti alacak tarımsal işletmelerin, Çiftçi Kayıt Sistemine ve/veya hayvan kayıt sistemine ve/veya örtü altı kayıt sistemine ve/veya su ürünleri kayıt sistemine ve/veya arıcılık kayıt sistemine ve/veya koyun-keçi kayıt sistemine ve/veya OTBİS’e kayıtlı olmaları gerekecek. 

Bunun yanı sıra, Örtü altında en az üç dekar alanda; Bağ-bahçede en az on dekar alanda; Tarla ziraatında; kuruda en az yüz dekar veya yarısından fazlası kuru olmak kaydıyla kuru ve sulu toplam en az yüz dekar, suluda en az elli dekar alanda üretim yapmak; Hayvancılıkta; süt sığırcılığı yapan işletmelerde en az onu sağmal olmak kaydıyla en az yirmi büyük baş sığır, besi sığırcılığı yapan işletmelerde en az yirmisi erkek hayvan olmak kaydıyla en az elli baş sığır ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinde en az yüz küçükbaş hayvana sahip olmak; Arıcılıkta en az elli adet arı kolonisine; Su ürünleri üretim tesisine sahip olmak; Kanatlı hayvan yetiştiriciliğinde; yumurta üretiminde 5000 adet, et üretiminde 10.000 adet ve üzeri kapasitede yetiştiricilik yapmak; Organik tarım alanında belirtilen işletme büyüklüklerinin yarısına sahip olmak kriterlerinden en az birisine uymaları gerekecek.

 

Kimler yararlanacak?
Tebliğ kapsamında tarımsal yayım ve danışmanlık desteğinden; uygun sertifikaya sahip serbest tarım danışmanları, Tarım danışmanı istihdam eden ziraat odaları ve üretici örgütleri yararlanacak.

 

Tarım danışmanı ücreti 3.166 TL
Ziraat odası ve üretici örgütlerine ödenen TYDD’nin tamamı sadece tarım danışmanı ücreti, ücrete bağlı vergi ve sigorta giderleri olarak kullanılacak, tarımsal danışmanlık faaliyetinin diğer giderleri kuruluş kaynaklarından karşılanacak. Her bir tarım danışmanının aylık ücreti, ücrete bağlı vergi ve sigorta giderleri toplamı en az 3.166 Türk Lirası olacak.

 

Ödenecek tutar ve ödeme tarihleri
TYDD’ye başvuran kişi ve kuruluşlara, Uygulama Esaslarında belirlenen işletme sayıları belirtilen oranın altına düşmemesi ve hizmet sunması koşulu ile bir tarım danışmanı için 38.000 TL tarımsal yayım ve danışmanlık desteği ödemesi yapılacak.

 

Bakanlık tarafından yetkilendirilerek tarımsal yayım ve danışmanlık hizmeti sunan; üretici örgütü, ziraat odası ve bunların şubeleri de dahil olmak üzere bünyelerinde çalıştırdıkları en fazla beş tarım danışmanı için TYDD ödemesi yapılacak. Kişi ve kuruluşa her bir tarım danışmanı için yıllık 38.000 TL TYDD, 12 aylık hizmet sunumu zorunluluğu saklı kalmak kaydıyla, 31/12/2018 tarihinden sonra 19.000 TL ve 30/10/2019 tarihinden sonra 19.000 TL olmak üzere iki dilim halinde Bakanlıkça belirlenen tarihlerde ödenecek.

 

Başvuru tarihi
TYDD’den faydalanmak isteyen kişi ve kuruluşlar, Tebliğin yayımlanmasından itibaren on beş gün içinde, son başvurunun tatil gününe gelmesi halinde takip eden ilk iş günü mesai bitimine kadar istenen belgeler ile birlikte, tarımsal danışmanlık hizmet bürosunun bulunduğu yerdeki ilçe müdürlüğüne, ilçe müdürlüğü bulunmayan yerde il müdürlüğüne başvuracaklar.

 

 

http://www.ulusaltarim.com/7632/Tarimsal-danismanlik-desteklemeleri-aciklandi?fbclid=IwAR3Xd1oPIuiDakb_HExKKO1SSHUO_NoGE_KwUceCrGuzQQ_i7NA5zkpbybk

 

Okunma Sayısı : 294 - Ekleme Tarihi : 13.11.2018 11:50:07