Mevzuat

Bakanlar Kurulu Kararları

- 0 FAİZLİ HAYVANCILIK KREDİLERİ        

http://rega.basbakanlik.gov.tr/main.aspx?home=http://rega.basbakanlik.gov.tr/eskiler/2010/08/20100801.htm&main=http://rega.basbakanlik.gov.tr/eskiler/2010/08/20100801.htm

 

  • 14.04.2009 tarihli ve 27200 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2009/14850     Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Karar

     

    Tebliğler

     

  • 30.04.2009 tarihli ve 27215 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Çiğ Sütün Değerlendirilmesine Yönelik Destekleme Uygulama Esasları Tebliği (No: 2009/40)
  • 15.05.2009 tarihli ve 27229 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Uygulama Esasları Tebliği (No: 2009/44)