MART AYI TARIM TAKVİMİ

MART AYI TARIM TAKVİMİ

Tarla, Bağ-Bahçe ve Zirai Mücadele Faaliyetleri: 


Her türlü tarla ziraatı için toprak işlemesine devam edilir. İşleme ile birlikte gübreleme yapılır. Kaymak bağlamış tarlalar tırmık ve kazayağı ile kırılarak hububatta kardeşlenme de sağlanmış olur. Güzlük ekim yapılan yerlerde ikinci azot uygulaması yapılır. 


Yazlık hububat ekimi devam eder. Bu arada çayır-mera ve yem bitkilerinin ekimi ve tütün fidelikleri tesisine başlanır. 


Hububat bitkilerine kardeşlenme döneminde ikinci kısım (üre) azotlu üst gübre verilir. 


Zabrus için tarla kontrolleri yapılarak gerekli mücadeleye devam edilir. 


Hububatta yabancı ot kontrolleri yapılarak gerekli ilaçlamalara devam edilir. 


Meyve bahçelerinde çeşitli zararlı ve hastalıklarla kış mücadelesine devam edilir. Gözler patlamadan bordo bulamacı uygulamasına başlanır. 


Toplu meyvecilik kurulacak sahalar ile eski tesisler sürülür ve gübrelenir. 


Fidan dikimine devam edilir. 


Meyvelerde budama ile birlikte kalem aşılarına başlanır. 


Bahçelerde sap saman yakılarak kırağı ve don zararı önlenmelidir. 


Seralarda yetiştirilecek olan hıyarların tohumları ekilir. 


Tarla ziraatı yapılacak olan yerlerde yazlık sebzeler için fide yastıkları hazırlanır. 


Bahçede, serada, sıcak ve ılık yastıklardaki zararlı ve hastalıklarla mücadele edilir. 


Bağ kurulacak yerlerde ve eski tesislerde toprak işlemesi ve gübrelemeye yapılır. 


Bağ fidanı dikimine devam edilir. 


Bağların kışlık  budaması yapılır. 


Bağlarda kalem aşılarına başlanır. 


Çeşitli zararlı ve hastalıklara karşı mücadeleye devam edilir. 

 


Hayvancılık ve Arıcılık Faaliyetleri: 


Hayvan sağlığını korumak ve bulaşıcı hayvan hastalıkları ile mücadele etmek amacıyla küçükbaş ve büyükbaş hayvanlarda hastalık taraması ve takibinin yapılarak hastalıkları epidemiyolojik olarak araştırılır. 


Sağlık taramaları yapılır. 


Büyükbaş hayvanlara tanımlama için küpe takılarak ve VETBİS veri tabanına işlenerek kimliklendirilir. 


İnsanları ısıran kedi ve köpeklerin müşahede altına alınması amacıyla ısırık takibi yapılır. 


İlkbahar şap aşılama döneminde küçükbaş ve büyükbaş hayvanlara koruyucu şap aşısının yapılır. 


Küçükbaş hayvanlara koruyucu amaçla ppr aşısının yapılır. 


Arılarda İlkbahar bakımı ve genel kontrol yapılır. 


Kovanlarda temizlik ve rutin bakım  işlerine başlanır. Kovan içinde bulunan ve kışlatmadan kalan fazla malzemeler çıkartılır. 


Gıda stoku az ve zayıf kovanlar beslemeye alınır. Soğuk havalarda bilhassa kekle besleme önerilir. 


Arı populasyonunun en az olduğu bu dönemde Varroa mücadelesi  yapılarak ilaçlama tamamlanır. 


Kışlatma yerinde sıkışık durumda olan kovanların yeri değiştirilir ya da kovanların arası açılır. 


Genel muayene sonrasında arı sicil defterine arıların genel durumu  kaydedilir. 


Kovandaki eski ve yıpranmış petekler çıkartılarak yenisiyle değiştirilir. 


Arılıkta çevre temizliği yapılır. Devamlı kullanılan malzemeler arılığa getirilir. 


Arılar kışlatma yerinden alınarak yeni konaklama yerine nakledilir.

Okunma Sayısı : 3507 - Ekleme Tarihi : 8.03.2017 05:43:09