SİLAJIN YARARLARI

1. Yeşil yem üretiminin olmadığı dönemlerde,yeşil yem özelliğinde sindirimi kolay ve besin değeri yüksek kaba yem ihtiyacını karşılar.

2. Silolama ve yapay kurutma dışındaki ot kurutma yöntemlerine göre silajda, besin öğelerinin daha iyi korunması ve daha az besin maddesi kaybı olmaktadır.

3. Silajı yapılacak bitkilerin silajlık hasat zamanı erken yapıldığından, diğer ürünlerin ekimi için uygun zaman kalır.

4. Silaj hava almadan korunduğu sürece 1-5 yıl bozulmadan kalır.

5. Silaj sıkıştırılarak depolandığından birim hacimde daha fazla yem depolanmasını sağlar. (1 m3 silaj : 500-900 Kg )

6. Silaj ile yıl içerisinde yeşil yem tüketiminde süreklilik sağlanır.

7. Silaj maliyeti düşük olduğundan karlı bir hayvancılık için imkan sağlar.

8. Yemin sindirilebilme özelliğini arttırır.

9. Depolama ve depo bakım masrafları azalır.

10. Hava olaylarına daha az bağımlılık sağlar.

11. Hasat, depolama ve beslenmedeki mekanizasyonun artmasını sağlar.

Ek Dosya :