NİSAN AYI TARIM TAKVİMİ

NİSAN AYI TARIM TAKVİMİ

Tarla, Bağ-Bahçe ve Zirai Mücadele Faaliyetleri : 


Nisan ortalarına kadar hububatta azotun (Amonyum nitrat) üçüncü kısmı sapa kalkma döneminde verilir. 


Bu ayın ilk haftasında ayçiçeği ekimine başlanmalıdır. 


Bu ayın sonuna kadar çeltik tavaları hazırlanmalıdır. 


Bu ayın ortasından itibaren pancar ekimine başlanmalıdır. 


Zabrus için tarla kontrolleri yapılarak gerekli mücadeleye devam edilir. 


Hububatta yabancı ot kontrolleri yapılarak gerekli ilaçlamalara devam edilir. 


Hububat hastalıklarına karşı koruyucu uygulama çalışmalarına başlanır. 


Meyve bahçelerinde çiçeklenme döneminde mücadele işlemleri durdurulur. 


Sebze fideliklerinde hastalıklara karşı gerekli mücadele uygulamaları yapılır. 


Meyve bahçelerinde toprak işlenmesi devam eder ve yabancı otlarla mücadeleye başlanır. 


Yeni dikilen meyve fidanlarında sulama devam eder. 


Mart ayı sonunda iklim elverişsiz olmuşsa kalem aşılarına devam edilir. 


Bahçelerde görülen ve görülebilecek hastalıklarla zararlılara karşı mücadele yapılır. Ancak çiçek devresinde mücadele durdurulur. 


Bahçelerde sap saman yakılarak kırağı ve don zararı önlenmelidir. 

 

Hıyar fideleri seralara dikilmelidir. 

 

Sıcak yastıklara açık yetiştiricilik için tohumlar ekilmelidir. 


Bağlarda toprak işlenmesi devam eder ve yabancı otlarla mücadeleye başlanır. 


Bağların boğazları açılır, boğaz kökleri kesilir. 


Mart ayı sonunda iklim elverişsiz olmuşsa kalem aşılarına devam edilir. 


Hastalık ve zararlılara karşı mücadele yapılır. 

 


Hayvancılık ve Arıcılık Faaliyetleri: 


Hayvan sağlığını korumak ve bulaşıcı hayvan hastalıkları ile mücadele etmek amacıyla küçükbaş ve büyükbaş hayvanlarda hastalık taraması ve takibinin yapılarak hastalıkları epidemiyolojik olarak araştırılır. 


Sağlık taramaları yapılır. 


Büyükbaş hayvanlara tanımlama için küpe takılarak ve VETBİS veri tabanına işlenerek kimliklendirilir. 


İnsanları ısıran kedi ve köpeklerin müşahede altına alınması amacıyla ısırık takibi yapılır. 


İlkbahar şap aşılama döneminde küçükbaş ve büyükbaş hayvanlara koruyucu şap aşısının yapılır. 


Küçükbaş hayvanlara koruyucu amaçla ppr aşısının yapılır. 


Arılarda rutin bakım ve kontrole devam edilir. 


Kovanda eski ve küflenmiş petek varsa yenisiyle değiştirilir. 


Kovanda bulunan bölme tahtası çıkartılır ve kovana yeni petek ilavesi yapılır. 


Kek veya şeker şurubuyla teşvik beslemesi yapılır. 


Balı yetersiz olan kovanlara bal ve polen desteği sağlanır. Zayıf kovanlar birleştirilir. Öksüz kovanlara ana arı verilir. 


Bu ayın sonundan itibaren ana arı yetiştiriciliğine başlanır. 


Yavru hastalıklarına karşı gerekli önlem alınır. Eğer hastalık mevcutsa bu kovanlar işletmeden uzaklaştırılarak ayrı bir yerde bakıma tabi tutulur. 


Arıların beslemesi bilhassa akşamüzeri yapılarak yağmacılığa engel olunur. 


Flora takibi yapılır. 


Arı beslemesinde yavru üretimini teşvik ve koloninin ihtiyacının karşılanması  için polen toplanır.

Okunma Sayısı : 3589 - Ekleme Tarihi : 21.04.2017 09:27:46