TKDK HİBE SEMİNERLERİ DUYURUSU

TKDK HİBE SEMİNERLERİ DUYURUSU

Sayın Üyemiz, TKDK tarafından 13.Çağrı İlanı kapsamında desteklenecek proje tutarları 5.000-3.000.000 avro arasında değişmekte olup KDV muafiyetinden yararlanacak olan bu projelere  %50 oranında hibe desteği verilecektir. Süt Üreten İşletmelere Yatırım, Süt ve Süt Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması da destek kapsamına alınmıştır.

Süt ve Süt Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması alt-tedbiri kapsamındaki destek faaliyetleri iki ayrı bütçe kalemi altında toplanmıştır. Bu faaliyetlerin amacı;

Süt İşleyen İşletmeler için (Bütçe Kalemi 1)

(a) Kapasiteleri günlük 10-70 ton arasında olan küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin desteklenerek

Topluluk standartlarına ulaştırılması,

Yeni teknolojiler kullanarak performanslarının ve rekabet güçlerinin artırılması.

(b) Modern süt sağım üniteleri ve soğutma tanklarına sahip süt üreticileri/üretici örgütleri ile tedarik sözleşmeleri imzalamış olan süt işleme tesislerin sunduğu projelerin desteklenmesi yoluyla,

Entegre süt toplama ve işleme ağının kurulmasının teşvik edilmesi

(c)Kısıtlı sayıdaki mikro işletmenin (günlük 10 tondan az kapasiteye sahip olanlar)

Topluluk standartlarına ulaşmasının desteklenmesi ve

Günlük kapasitelerinin ekonomik sürdürülebilirlik eşiği olarak belirlenen 10 tona ulaştırılması,

Süt Toplama Merkezleri için (Bütçe Kalemi 2)

Süt toplama merkezlerinin kurulması konusunda destek verilmesi amaçlanmaktadır.

Programın artan potansiyeli itibariyle ; 10.12.2014 Çarşamba günü saat 14:00'da Manisa Ticaret Borsası Hizmet Binası Konferans Salonu'nda

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu İl Koordinatörlüğü işbirliği ile,Hibe Programları kapsamında 13. Başvuru Döneminde desteklenecek faaliyetler,destek miktarları,proje hazırlama ve başvuru koşulları ile ilgili "Bilgilendirme Semineri" düzenlenecektir.

 

Proses tankı, Soğutucu dolap ,Süt depolama tankı , Çiğ süt depolama tankı, Süt kabul tankı, Süt nakil pompası, Süt Temizleme Seperatörü (Klarifikatör), Süt bekletme tankı, Dolum makinesi, Dolum tankı, Dondurucu, Süt soğutma tankı, Santrifüj Pompa (Süt Transfer Pompası), Şişeleme makinesi, Bilgisayar, Yazıcı ve Özel yazılımlar ve daha birçok makine ve ekipmanın destekleri hakkında bilgi sahibi olunması; Altyapı yenileme, kapasite arttırma, pazarlama ve iş geliştirme gibi pek çok proje ve yatırım fırsatı hususunda faydalı olacağı düşüncesiyle Tüm Üyelerimiz ile destek almak isteyen Manisalı Üretici ve Girişimci Firmalarımızı davet ederiz.

 

 

Okunma Sayısı : 5001 - Ekleme Tarihi : 3.12.2014 16:08:24