2017 YILI BİREYSEL SULAMA SİSTEMLERİ DESTEĞİ BAŞVURULAR

2017 YILI BİREYSEL SULAMA SİSTEMLERİ DESTEĞİ BAŞVURULAR

2017 YILI

BİREYSEL SULAMA SİSTEMLERİ DESTEĞİ BAŞVURULARI

 

Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Bireysel Sulama Sistemlerini Desteklenmesi Hakkında Tebliğ(2016/13 no'lu tebliğ)

29 Nisan 2016 tarih ve 29698 Sayılı Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.Söz konusu tebliğin uygulama süresi

5 (beş) yıl olup, 2017 yılından itibaren yapılacak olan başvurular 01 Ocak tarihinden başlayarak 45 (kırkbeş) gün içerisinde son

başvuru tarihi mesai bitimine kadar, başvuru sahipleri tarafından dosya halinde tek nüsha olarak elden İl Müdürlüğüne

(Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğü) teslim edilerek yapılacaktır.

Bakanlık tarafından oluşturulan güncel çiftçi kayıt sistemine kayıtlı olmak şartıyla gerçek ve tüzel kişiler aşağıda belirtilen

yatırım konularından yararlanmak üzere tek bir parsel için başvuru yapabilirler;

a) Tarla içi damla sulama sistemi kurulması,
b) Tarla içi yağmurlama sulama sistemi kurulması,
c) Tarla içi mikro yağmurlama sulama sistemi kurulması,
ç) Lineer sistem, Center Pivot veya Tamburlu sistem yağmurlama sulama makinesi alınması,
d) Güneş enerjili sulama sistemleri kurulması,


Türk Ticaret Kanununda tanımlanan kolektif şirket, limitet şirket ve anonim şirket şeklinde kurulmuş olan şirketler, kuruluş tüzük ve

sözleşmelerinde belirtilen çalışma konularına uygun olması şartı ile tüzel kişilik olarak başvurabilir. Sulama kooperatifleri ve tarımsal

kalkınma kooperatifleri de ana tüzüklerinde tarımsal üretim yapabileceklerinin yer alması şartıyla, kendilerine ait arazilerde veya kamu

arazilerinden en az 10 yıl ve üzeri kiralama yaparak tüzel kişilik olarak başvuru yapabilirler.

 

Program kapsamında daha önce hibe desteğinden yararlananlar, bu Tebliğ kapsamında aynı yatırım konusunda başvuru yapamazlar.

Ancak, farklı parsel için farklı yatırım konusunda başvuru yapabilirler.

2017 yılı için Başvuru Formları, Başvuru ve Değerlendirme Kriterleri ile İlgili Tebliğ ve uygulama rehberine, Bakanlığımız Tarım Reformu

Genel Müdürlüğü'nün (www.tarim.gov.tr/TRGM) ve İl Müdürlüğümüzün (www.manisa.tarim.gov.tr)  web sitesinden ulaşılabilecektir.

Ayrıntılı bilgi almak isteyen yatırımcılarımız Manisa İl Müdürlüğü Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğümüzde oluşturulan

İl Proje Yürütme Birimimize başvurarak veya 231 46 05 (dahili 192) numaralı telefondan gerekli bilgileri alabilirler.

 

                                                                    

 
 

Okunma Sayısı : 3746 - Ekleme Tarihi : 21.01.2017 06:03:32