RÜŞVET ÖNLEME POLİTİKASI

RÜŞVET ÖNLEME POLİTİKAMIZ

 

*Birliğimizin ilkesi, personelinin ve birlikte çalıştığı tarafların uygulamada olan tüm kanunlara uyması gerektiği şeklindedir. Birlik Yönetimimiz, Üyelerimiz ve çalışan personelimiz herhangi bir devlet kuruluşu veya ticari kuruma, bunların çalışanlarına, bir başka kişiye veya kuruma usulsüzlük teşkil edecek şekilde herhangi bir türden rüşvet, bahşiş veya başka yasadışı ödeme veya menfaat teklif etmeyecek, ödemeyecek, vaat etmeyecek ve bunların yapılmasına müsaade etmeyecektir. Birlik yönetim ve çalışanları hiçbir şekilde, Birlik ile herhangi bir iş ilişkisine sahip bulunan bir müşteri, tedarikçi veya bir kişi veya kurumdan rüşvet, bahşiş veya başka yasadışı ödeme almayacak veya kendisine şahsi menfaat sağlayan teklifleri kabul etmeyecektir.

 

*Birliğimizin ilkesi yalnızca dürüst ve nitelikli olarak bilinen taraflar ile iş yapmak şeklindedir. Birliğimiz, kendisi ile iş ilişkisinde bulunacak taraf ile herhangi bir irtibata sahip bulunabilecek üçüncü kişiler üzerinde etik değerlerin belirlenmesi çalışması yürütebilmek için uygun olan prosedürleri oluşturulacaktır.

 

*Resmi bir edinim veya kararı, uygun olmayan bir biçimde etkilemek, şirketin veya temsil ettiği kişinin yararına amaçlanan bir karşılık için devlet görevlilerine veya diğer kişilere doğrudan veya dolaylı olarak hediye, konukseverlik ve eğlence imkânları verilmeyecek ve sunulmayacaktır.

 

*Birlik yönetim ve personelinin veya herhangi bir üçüncü tarafın iş bu politikanın ve yürürlükte olan rüşvet önleme kanunlarının ihlallerini rapor etmesi gerekmektedir. Hiçbir personel şüphelenilen ihlallerin iyi niyetli bildirimleri için herhangi bir yaptırımla karşılaşmayacaktır. Çalışanlar, bu politika yahut yürürlükte olan ilgili yasaların her türlü ihlalini Birlik Yönetimi’ne çekinmeden rapor edebilecektir.